KVKK’nın 10. maddesi kapsamında kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusunun;

a)Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

b)Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

c)İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

ç)Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

d)11 inci maddede sayılan diğer hakları”

konusunda bilgi vermekle yükümlülüğü ve zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu kapsamda ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun ve veri sorumlusu niteliğiyle; tarafımıza iletmiş olduğunuz bütün genel, özel nitelikteki kişisel verilerinizi kanuni sebepler kapsamında ve açık rızanın gerektiği halde açık rızanın verilmesi halinde “kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek olup”, anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz.

  1.  Kiralanan taşınmazlarda konaklayacak olan şahısların kimlik bilgileri, isim ve soyisimleri, T.C. Kimlik numaraları sizlere uygun sözleşmenin karşılıklı kararlaştırıldığı üzere hazırlanması, faturaların kesilebilmesi, muhasebe hesaplamaların yapılabilmesi, uyuşmazlık halinde ve resmi makamların talepleri halinde bildirilebilmesi için, yine Kimlik Bildirimine dair mevzuat hükümleri kapsamında konaklama gerçekleştiren kişilerin bilgilerinin kolluk ile paylaşılmasının zorunlu olması, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşmelerin ifası,
  2.  Sizlere ait telefon numarası, adres, e-mail adresi gibi iletişim araçları; sizlere daha iyi hizmet verilebilmesi için, sözleşme ilişkisi kurulmadan önce rezervasyon teyitlerinin alınabilmesi için, sözleşme ilişkisi sırasında sizlere en iyi hizmetlerin yakinen verilebilmesi için, müşteri memnuniyetinin ve hizmet kalitesinin arttırılması için sonrasında sizlerle iletişime geçilmesi, yılbaşı, resmi ve dini bayram ile tatil günlerinde sizlere özel tebriklerin sunulabilmesi, yine bu günlerde sizlere özel fiyat tekliflerimizin iletilmesi için,
  3.  Tarafınıza ait IBAN numaraları, banka hesap numaraları ve ödeme bilgileri; sözleşmenin ifasının gerçekleştirilebilmesi için, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için,
  4.  Çağrı merkezimiz ile iletişime geçmeniz halinde ses kayıları; uyuşmazlıklar halinde kullanılması, müşteri memnuniyetlerinin arttırılması, mevzuata uygun işlem yapılması, talep ve şikayetler nedeniyle iletişime geçilebilmesi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile kolluk ve idari, adli makamlarla paylaşılabilmesi için;
  5.  Güvenlik kamera kayıtları; ziyaretçi kayıtlarının tutulması, ortam güvenliğinin sağlanması, güvenlik önlemlerinin alınması ile uyuşmazlık halinde delil olarak sunulabilmesi için;
  6.  Çerezler ve IP bilgileri; sitemizi ziyaretiniz halinde site iyileştirmelerinin yapılabilmesi ile müşteri memnuniyetinin arttırılması ve iyileştirmelerin yapılabilmesi için;

saklanmakta, işlenmekte ve kaydedilmektedir.